Dread

Dread je survival horror RPG koji umjesto tradicionalnih mehanika bacanja kockica koristi Jenga toranj. Prilikom svake riskantne ili teške aktivnosti likova vuče se pločica iz tornja. Ako igrač sruši toranj, njegov lik umire. Sam sustav ima još par detalja koje ćemo objasniti prije samog sessiona. Sami likovi nemaju tradicionalne statistike, nego se ovisno o njihovim vještinama koje odrede unaprijed određuje koliko je određena aktivnost opasna, tj. trebaju li vući pločicu iz tornja.

dread_rpg